Přihlášení do RIS

Zkoušky rybářský lístek 6. a 8.4.2023

  • dne 6. 4. 2023 v době od 16:30 do 18:00 proběhnou u ČRS, z. s., MO Rokycany zkoušky uchazečů o první rybářský lístek pro dospělé a mládež. Místo konání - klubovna v objektu kanceláře ČRS, z. s., MO Rokycany, Kozinova 523, Nové Město, Rokycany.
  • dne 8.4.2023 v době od 09:00 do 12:00 proběhnou u ČRS, z. s., MO Rokycany zkoušky uchazečů o první rybářský lístek pro děti z rybářských kroužků. Zkoušky proběhnou v kanceláři MO pro rybářský kroužek Rokycany, v klubovně kroužku v Hrádku pro rybářský kroužek Hrádek a v klubovně rybářského kroužku v Mirošově.

Zkoušky probíhají formou písemného testu. Test rybářských znalostí se skládá z následujících okruhů:

  • základní znalosti z poznání ryb a vodních organizmů
  • základní znalosti z biologie ryb a vodních organizmů
  • základní znalosti způsobů lovu ryb
  • základní znalosti o rybářském hospodaření v rybářských revírech
  • základní znalosti zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), jeho prováděcí vyhlášky č. 197/2004 Sb., v platném znění a Stanov ČRS

Testy k procvičení najdete na stránkách Rady ČRS.

S pozdravem Petrův zdar Ing. Alexej Ješenko - jednatel ČRS, z.s., MO Rokycany

Rybarsky_listek.jpg

Děkujeme za podporu činnosti MO a hlavně za podporu dětských rybářských kroužků

Město Rokycany

 

Město Hrádek

Město Hrádek

 

Obec Dobřív

 

Město Mirošov

 

 

Vodohospodářská společnost Rokycany, s.r.o.