Přihlášení do RIS

Jak se stát členem ČRS, z. s.

Zájemce o lov ryb musí:
  • Kontaktovat místní organizaci ČRS Rokycany.   
     
  • Absolvovat test na přezkoušení uchazečů pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. Test se skládá ze základních znalostí z oblasti rybářství, biologie ryb a právních předpisů upravujících lov ryb.
    (Neplatí, pokud vlastníte dříve vydaný rybářský lístek.)
Zájemce o lov ryb může:
Na základě úspěšně absolvovaného testu MO vydá:
  • Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. Na jeho základě příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo obce s pověřeným obecním úřadem (v jehož obvodu má žadatel o vydání prvního rybářského lístku trvalý pobyt) vydá, po vyplnění žádosti a zaplacení správního poplatku, rybářský lístek.
     
  • Členskou legitimaci (na základě podané přihlášky za člena) . Při jejím vydání zaplatí žadatel zápisné a členský příspěvek.

Děti do 15ti let předkládají spolu se všemi žádostmi i souhlas oprávněného zástupce. Školení dětí probíhá většinou formou kroužků mládeže při MO, kde se jim věnují proškolení vedoucí.

Po splnění všech těchto kroků si může žadatel u své MO koupit povolenku k lovu ryb na mimopstruhové nebo pstruhové rybářské revíry.

ZPČ ÚS vydává několik druhů povolenek k lovu ryb s různým rozsahem platnosti. Nejširší platnost mají celorepubliková a celosvazová povolenka, územní povolenka ZPČ ÚS platí na území Plzeňského a Karlovarského kraje.

Další informace Vám budou ochotně poskytnuty ve všech MO, sekretariátu územního svazu i sekretariátu Rady ČRS.

Děkujeme za podporu činnosti MO a hlavně za podporu dětských rybářských kroužků

Město Rokycany

 

Město Hrádek

Město Hrádek

 

Obec Dobřív

 

Město Mirošov

 

 

Vodohospodářská společnost Rokycany, s.r.o.