Přihlášení do RIS

Zkoušky rybářský lístek 26.2. 2024

Vážení,

   v pondělí dne 26.2.2024 v době od 15:30 do 18:00 proběhnou u ČRS, z. s., MO Rokycany zkoušky uchazečů o první rybářský lístek pro dospělé, mládež i děti. Místo konání - klubovna v objektu kanceláře ČRS, z. s., MO Rokycany, Kozinova 523, Nové Město, Rokycany.

  Zkoušky probíhají formou písemného testu. Test rybářských znalostí se skládá z následujících okruhů:

  • základní znalosti z poznání ryb a vodních organizmů
  • základní znalosti z biologie ryb a vodních organizmů
  • základní znalosti způsobů lovu ryb
  • základní znalosti o rybářském hospodaření v rybářských revírech
  • základní znalosti zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), jeho prováděcí vyhlášky č. 197/2004 Sb., v platném znění a Stanov ČRS

  Testy k procvičení najdete na stránkách Rady ČRS.

  S pozdravem Petrův zdar Ing. Alexej Ješenko - jednatel ČRS, z.s., MO Rokycany

  Rybarsky_listek.jpg

  Děkujeme za podporu činnosti MO a hlavně za podporu dětských rybářských kroužků

  Město Rokycany

   

  Město Hrádek

  Město Hrádek

   

  Obec Dobřív

   

  Město Mirošov

   

   

  Vodohospodářská společnost Rokycany, s.r.o.