Přihlášení do RIS

Zkoušky rybářský lístek 15.9.2022

Dne 15.9. 2022 v době od 16:00 do 18:00 proběhnou u ČRS, z. s., MO
Rokycany zkoušky uchazečů o první rybářský lístek. Místo konání -
klubovna v objektu kanceláře ČRS, z. s., MO Rokycany, Kozinova 523, Nové
Město, Rokycany.

Zkoušky probíhají formou písemného testu. Test rybářských znalostí se skládá z následujících okruhů:základní znalosti z poznání ryb a vodních organizmů

 • základní znalosti z biologie ryb a vodních organizmů
 • základní znalosti způsobů lovu ryb
 • základní znalosti o rybářském hospodaření v rybářských revírech
 • základní znalosti zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), jeho prováděcí vyhlášky č. 197/2004 Sb., v platném znění a Stanov ČRS

Testy k procvičení najdete na stránkách Rady ČRS.

S pozdravem Petrův zdar Ing. Alexej Ješenko - jednatel ČRS, z.s., MO Rokycany

Rybarsky_listek.jpgRybarsky_listek.jpg

Zkoušky rybářský lístek jaro 2022

  Termíny na zkoušky uchazečů o první rybářský lístek jaro 2022

  Více


  Akce_prvni_povolenka_zdarma_2020.png

  První povolenka pro děti zdarma

  Již od roku 2014 podporuje Západočeský územní svaz ČRS zájem dětí o rybaření poskytnutím první povolenky k lovu ryb zdarma. Tato akce pokračuje i v roce 2022.

  Více


  Rybarsky_listek.jpg

  Odevzdání povolenky

  Upozorňujeme všechny rybáře na povinnost vrátit do 15. ledna 2022 řádně vyplněný oddíl II. povolenky k lovu za rok 2021, a to místní organizaci, která povolenku vydala. 

  Více

  Děkujeme za podporu činnosti MO a hlavně za podporu dětských rybářských kroužků

  Město Rokycany

   

  Město Hrádek

  Město Hrádek

   

  Obec Dobřív

   

  Město Mirošov

   

   

  Vodohospodářská společnost Rokycany, s.r.o.