Přihlášení do RIS

Zahájení rybářského kroužku v Rokycanech

Kdy:  20. září 2018 od 16:00 hodin; 
Kde: klubovna MO ČRS, Kozinova 523 Rokycany (domeček u Kovohutí)

Sekce: 
základní  -  pro děti ve věku od začátku školní docházky do 15 let, které nejsou členy ČRS a podali si přihlášku nejpozději v den zahájení

pro pokročilé -  pro děti ve věku od začátku školní docházky do 17 let, které jsou členy ČRS MO Rokycany a mají zájem pokračovat v činnosti v kroužku. 

 
Podmínkou přijetí zájemců do obou sekcí kroužku je souhlas rodičů nebo jiného zákonného zástupce. Přihlášky jsou k dispozici v kanceláři ČRS MO Rokycany nebo na webové adrese www.crsro.zde.cz. Přihlášky lze podat v úředních dnech v kanceláři MO nebo v den zahájení kroužku u vedoucího kroužku. 
Všechny podrobnosti související s členstvím v rybářském kroužku a jeho činností budou zájemcům sděleny na zahajovací schůzce dne 20. 9. 2018.

Vedoucí kroužku: pan Vladimír Hrbek – kontakt 606 605 461

Děkujeme za podporu činnosti MO a hlavně za podporu dětských rybářských kroužků

Město Rokycany

 

Město Hrádek

Město Hrádek

 

Obec Dobřív

 

Město Mirošov

 

 

Vodohospodářská společnost Rokycany, s.r.o.