Přihlášení do RIS

Výběr členských příspěvků, prodej povolenek na rok 2019

Výběr členských příspěvků, prodej povolenek a plnění pracovní povinnosti v roce 2019

Členský příspěvek pro rok 2019 jsou členové ČRS, z. s., (dospělí, mládež i děti) povinni uhradit nejpozději do 30. 4. 2019

Výběr členských příspěvků pro rok 2019 bude zahájen dne 13. 12. 2018

Podmínkou vydání členské příspěvkové známky pro rok 2019 je předložení platné členské legitimace člena ČRS, z. s., MO Rokycany, nebo platné členské legitimace vydané jinou MO ČRS, z. s., s potvrzením o ukončení členství v ní.

Výše členského příspěvku pro rok 2019

  • dospělí 500Kč
  • mládež 200Kč
  • děti   100Kč

Prodej povolenek na rok 2019 bude zahájen 13. 12. 2018

Prodej povolenek pro členy na rok 2019 je podmíněn:

  • zaplacení pravidelného peněžního příspěvku (členská známka)
  • splnění pracovního ročního příspěvku za rok 2018 (odpracováním stanoveného počtu brigádnických hodin, mělo být splněno do 30. 11. 2018 nebo uhrazením stanovené finanční náhrady)
  • odevzdáním předepsaného množství krmiva za rok 2018 (mělo být splněno do 30. 10. 2018) nebo jeho odpovídající finanční náhradou

Pro členy i nečleny je podmínkou vydání povolenky platný rybářský lístek.

Ceny povolenek pro rok 2019 jsou součástí této informace a jsou uvedeny na samostatném listu nebo je naleznete na webových stránkách MO a Západočeského územního svazu.

Děkujeme za podporu činnosti MO a hlavně za podporu dětských rybářských kroužků

Město Rokycany

 

Město Hrádek

Město Hrádek

 

Obec Dobřív

 

Město Mirošov

 

 

Vodohospodářská společnost Rokycany, s.r.o.