Přihlášení do RIS

Úřední hodiny kanceláře MO Rokycany v roce 2020


  • Od 1. 1 do 31. 1. 2020
  • ·        pondělí od 16:30 do 18:30 
  • ·        čtvrtek od 16:45 do 18:45
  • ·        sobota od 08:30 do 11:30

Od 1. 2. do 31. 3. 2020

  • ·        pondělí od 16:30 do 18:30  
  • ·        čtvrtek od 16:45 do 18:45

Od 1. 4. 2020 do 30. 6. 2020

  • ·        každé pondělí od 15:00 do 18:00

V měsících červenec a srpen 2020 bude kancelář MO zavřená. Prodej povolenek bude zajištěn ve zvláštním režimu, po předešlém telefonickém dohovoru s určenými prodejci. Kontakt na určené prodejce bude zveřejněn na webových stránkách MO „www.crsrokycany.cz‘‘

Od 1. 9. 2020 do 30. 11. 2020

  • ·        první pondělí v měsíci od 15:00 do 18:00 

V roce 2020 bude kancelář MO bude zavřena ve dnech 13. 4.,   6. 7., 28. 9., 23. 12. až 27. 12. a 31. 12.


Děkujeme za podporu činnosti MO a hlavně za podporu dětských rybářských kroužků

Město Rokycany

 

Město Hrádek

Město Hrádek

 

Obec Dobřív

 

Město Mirošov

 

 

Vodohospodářská společnost Rokycany, s.r.o.