Přihlášení do RIS

Úřední hodiny kanceláře MO Rokycany


Od 13. 12. 2018 do 31. 12. 2018

  • čtvrtek 13. 12. 2018 od 16:45 do 18:45
  • pondělí 17. 12. 2018 od 16:30 do 18:30
  • čtvrtek 20. a 27. 12.2018 od 16:45 do 18:45

Od 3. 1 do 31. 1. 2019

  • pondělí od 16:30 do 18:30
  • čtvrtek od 16:45 do 18:45
  • sobota od 08:30 do 11:30

Od 1. 2. do 30. 4. 2019

  • pondělí od 16:30 do 18:30
  • čtvrtek od 16:45 do 18:45

Od 1. 5. 2019 do 30. 6. 2019

  • každá pondělí od 16:30 do 18:30

V měsících červenec a srpen 2019 bude kancelář MO zavřená. Prodej povolenek bude zajištěn ve zvláštním režimu, po předešlém telefonickém dohovoru s určenými prodejci. Kontakt na určené prodejce bude zveřejněn na webových stránkách MO „www.crsrokycany.cz‘‘

Od 1. 9. 2019 do 1. 12. 2019

  • první pondělí v měsíci od 16:30 do 18:30

Kancelář MO bude zavřena 24. 12. 2018 a ve dnech 22. 4., 28. 10., 12. a 31. 12. 2019.

Pokud úřední den vyjde na státní svátek, je kancelář zavřena.


Děkujeme za podporu činnosti MO a hlavně za podporu dětských rybářských kroužků

Město Rokycany

 

Město Hrádek

Město Hrádek

 

Obec Dobřív

 

Město Mirošov

 

 

Vodohospodářská společnost Rokycany, s.r.o.