Přihlášení do RIS

Úřední doba kanceláře ČRS, z. s., MO Rokycany 2022

Od 1. 1 do 31. 1. 2022

  • pondělí od 15:00 do 18:00
  • čtvrtek od 15:00 do 18:00
  • sobota od 08:30 do 11:30

Od 1. 2. do 31. 3. 2022

  • pondělí od 15:00 do 18:00
  • čtvrtek od 15:00 do 18:00

Od 1. 4. 2022 do 30. 6. 2022

  • každé pondělí od 15:00 do 18:00

V měsících červenec a srpen 2022 bude kancelář MO zavřená. Prodej povolenek bude zajištěn ve zvláštním režimu, po předešlém telefonickém dohovoru s určenými prodejci. Kontakt na určené prodejce bude zveřejněn na webových stránkách MO „www.crsrokycany.cz‘‘ 


Od 1. 9. 2022 do 30. 11. 2022

  • první pondělí v měsíci od 15:00 do 18:00

Děkujeme za podporu činnosti MO a hlavně za podporu dětských rybářských kroužků

Město Rokycany

 

Město Hrádek

Město Hrádek

 

Obec Dobřív

 

Město Mirošov

 

 

Vodohospodářská společnost Rokycany, s.r.o.