Přihlášení do RIS

Rybářský potěr na sádkách a v ZOO

V rámci odborné výuky se 2.12 vypravily děti z rybářských kroužků do Plzeňských sádek a do Plzeňské Zoologické zahrady, kde hlavním cílem byla expozice Česká řeka.

Odjíždělo se v 8 hodin ráno a ani první mrazivý den letošní zimy nás neodradil od výletu. Cesta do Plzně utekla a najednou jsme vyjížděli do areálu plzeňské vodárny. Zde nás čekala prohlídka místního rybochovného zařízení i s výkladem a ukázkou rybí obsádky. Po vystoupení z autobusu se nás ujal pan Mikač, který se zde o sádky stará a prohlídka mohla začít. Na úvod nám pověděl, jaké druhy ryb a jakých velikostí zde chovají a ve kterých bazénech je uvidíme. Pak už nás jen provázel a u bazénu s Jeseterem malým nám i pár kousků vylovil a dal je do přepravní vaničky, abychom si mohli na rybu sáhnout. Když jsme obešli bazény se pstruhem duhovým, s jelcem jesenem, s kaprem obecným, línem obecným a dalšími, bylo možné podívat se na generační jedince pstruha obecného, který byl připraven na umělé vytírání. Tito pstruzi měli délku okolo 60 centimetrů, což byla pro nás moc pěkná podívaná. Byla ještě možnost zahlédnout veliké generační candáty obecné, ale tato ryba se umí dobře maskovat i v umělých prostorách, atak už jsme jen dokončili prohlídku, vrátili se do autobusu a přesunuli jsme se do Zoo.

V zoologické zahradě byla naším cílem expozice Česká řeka, o které se děti v kroužku učí. Je zde krásně zpracované její rozdělení podle rybích pásem a v každém pásmu jsou umístěna akvária s rybami, které jsou nejtypičtější pro dané pásmo. Cestou k řece jsme ušli ještě kus cesty a mohli jsme si prohlédnout i jiné obyvatele Zoo. Před vstupem k řece jsme si prověřili znalosti dětí týkající se právě této ukázky, zda opravdu ví, na co se jdou podívat. Děti nás mile překvapily a tak jsme se vrhli na prohlídku. Cestou spolehlivě poznávaly všecky druhy ryb i dobře odhadovaly hranice rybích pásem a dovedly i správně odpovídat na doplňující otázky od vedoucích, jako např. doby hájení a lovné míry ryb v akváriích. Ze všeho mělo ale největší úspěch poslední akvárium, kde bylo možné vidět kapry obecné, sumce velké, candáty obecné a štiku obecnou opravdu velikých rozměrů a každý si přál, aby mohl v budoucnu svést s takovou rybou vítězný souboj. Dokonce i někteří z vedoucích, kteří viděli řeku poprvé, byli z expozice uneseni a přáli si mít takovou podívanou doma místo televize. Při zpáteční cestě k autobusu jsme ještě prošli pavilon žiraf a dalších obyvatel Afriky a fotkami lva a zakoupením pamětních mincí jsme návštěvu zoo ukončili.

Autobus nás odvezl v pořádku domů a my se můžeme zase těšit na další schůzku kroužku, kde se určitě o návštěvě sádek i zoo budeme ještě bavit.

Děkujeme za podporu činnosti MO a hlavně za podporu dětských rybářských kroužků

Město Rokycany

 

Město Hrádek

Město Hrádek

 

Obec Dobřív

 

Město Mirošov

 

 

Vodohospodářská společnost Rokycany, s.r.o.