Přihlášení do RIS

Rybářský kroužek v Rokycanech

Kdy: 30. září 2021 od 16:00 hodin
Kde: klubovna MO ČRS, Kozinova 523 Rokycany (domeček u Kovohutí)
Sekce:
1. základní - pro děti ve věku od začátku školní docházky do 15 let, které
nejsou členy ČRS a podali si přihlášku nejpozději v den zahájení,
2. pro pokročilé - pro děti do 17 let, které jsou členy ČRS MO Rokycany a mají zájem
pokračovat v činnosti v kroužku.
Vedoucí kroužku: pan Vladimír Hrbek – kontakt: 606 605 461

Podmínkou pro přijetí zájemců do obou sekcí kroužku je souhlas rodičů nebo jiného zákonného zástupce. Přihlášky jsou
k dispozici v kanceláři ČRS MO Rokycany nebo na webové adrese www.crsrokycany.cz . Přihlášky lze podat v úředních dnech
v kanceláři MO nebo v den zahájení kroužku u vedoucího kroužku.
Všechny podrobnosti související s členstvím v rybářském kroužku a jeho činností budou zájemcům sděleny na zahajovací
schůzce dne 30. 9. 2021.

DSC_0055.jpg

Děkujeme za podporu činnosti MO a hlavně za podporu dětských rybářských kroužků

Město Rokycany

 

Město Hrádek

Město Hrádek

 

Obec Dobřív

 

Město Mirošov

 

 

Vodohospodářská společnost Rokycany, s.r.o.