Přihlášení do RIS

RYBÁŘSKÝ KROUŽEK PRO DĚTI V ROKYCANECH-  ZAHÁJENÍ ČINNOSTI    DSC_0106.JPG           
Kdy: 06.října 2022 od 16:00 hodin;

Kde: klubovna MO ČRS, Kozinova 523 Rokycany (domeček u Kovohutí)
Sekce:
1.    základní – pro děti ve věku od začátku školní docházky do 15 let, které nejsou členy ČRS a podali si přihlášku nejpozději v den zahájení,
2.    pro pokročilé – pro děti do 17 let, které jsou členy ČRS MO Rokycany a mají zájem pokračovat v činnosti v kroužku.  
Vedoucí kroužku: pan Vladimír Hrbek – kontakt: 606 605 461
Podmínkou pro přijetí zájemců do obou sekcí kroužku je souhlas rodičů nebo jiného zákonného zástupce. Přihlášky jsou k dispozici v kanceláři ČRS MO Rokycany nebo na webové adrese www.crsrokycany.cz. Přihlášky lze podat v úředních dnech v kanceláři MO nebo v den zahájení kroužku u vedoucího kroužku.
Všechny podrobnosti související s členstvím v rybářském kroužku a jeho činností budou zájemcům sděleny na zahajovací schůzce dne 6. 10. 2022.

 

Děkujeme za podporu činnosti MO a hlavně za podporu dětských rybářských kroužků

Město Rokycany

 

Město Hrádek

Město Hrádek

 

Obec Dobřív

 

Město Mirošov

 

 

Vodohospodářská společnost Rokycany, s.r.o.