Přihlášení do RIS

Pracovní roční příspěvek pro rok 2023

  • dospělí (muži i ženy) – pracovní roční příspěvek - 10 hodin
  • mládež (od 16 do 18 let) – brigády – 5 hodin

Práce probíhají na rybochovných zařízeních a rybářských revírech ve vlastnictví nebo v péči ČRS, z. s., MO Rokycany.

Pracovní roční příspěvek a brigádu je možné nahradit finančně. Finanční náhrada činí:

  • pro dospělé 700,- Kč,
  • mládež (od 16 do 18 let) 350,- Kč.

Pracovní roční příspěvek a brigáda musí být odpracovány do 30. 11. 2023, neodpracovaný pracovní roční příspěvek a brigáda musí být finančně nahrazeny při nákupu povolenky na rok 2024.

  • Od pracovního ročního příspěvku jsou osvobozeni držitelé průkazu ZTP a ZTPP a členové ve věku nad 65 let.

Ostatní povinnosti členů

    • Členové ve věku nad 65 jsou při nákupu první povolenky v daném roce povinni uhradit polovinu ceny známky SHR, to je 350,- Kč.

Kdy a kde mohu odpracovat pracovní příspěvek (brigáda)

Odpracovat pracovní příspěvek je možné na hospodářském zařízení MO v Borku. Kontaktní telefon na hospodáře je +420 602291765.

Děkujeme za podporu činnosti MO a hlavně za podporu dětských rybářských kroužků

Město Rokycany

 

Město Hrádek

Město Hrádek

 

Obec Dobřív

 

Město Mirošov

 

 

Vodohospodářská společnost Rokycany, s.r.o.