Pracovní roční příspěvek pro rok 2021

  • dospělí (muži i ženy): 10 brigádnických hodin

  • mládež (od 16 do 18 let): 5 brigádnických hodin

Práce probíhají na rybochovných zařízeních a sportovních revírech ve vlastnictví nebo v péči ČRS, z. s., MO Rokycany. Pracovní roční příspěvek je možné nahradit finančně. Finanční náhradou se rozumí uhrazení 50,- Kč za každou neodpracovanou hodinu: dospělí 500Kč, mládež 250Kč.

Pracovní roční příspěvek musí být odpracován do 30. 11. 2021, finanční náhrada pracovního ročního příspěvku může být uhrazena až při nákupu povolenky na rok 2022.

  • Pro děti od začátku školní docházky do 15 let není roční pracovní příspěvek stanoven

  • Od ročního pracovního příspěvku jsou osvobozeni členové, kteří dosáhli 65 let věku a držitelé průkazu ZTP a ZTPP.

Kdy a kde mohu odpracovat pracovní příspěvek (brigáda)

Odpracovat pracovní příspěvek je možné na hospodářském zařízení MO v Borku. Kontaktní telefon na hospodáře je +420 602291765.

Dubnové Rybářství

Blíží se první velké zahájení této sezony, a tak se také dubnové Rybářství zabývá muškařskými pruty, šňůrami a tečkovanými lososovitými rybami. Na stránkách našeho časopisu se za nimi vydáte dokonce i do zahraničí. Čtenáři se také dozví, jak vypadá návrat (nejen) rybího života do v roce 2020 vytrávené Bečvy. Kapry budeme tentokrát lovit na malé řece, na feeder si navlékneme nástrahu pod háček a v hodině biologie si povíme o tom, jaké faktory ovlivňují zbarvení ryb. Vědci z Biologického centra AV ČR nám poví, jak probíhala částečná biomanipulace na jezeře Jordán a Milan Tychler poradí, jak nahodit plovoucí nástrahu do větší vzdálenosti.

Předplatné zařídíte na https://irybarstvi.cz/predplatne/

https://irybarstvi.cz/

Děkujeme za podporu činnosti MO a hlavně za podporu dětských rybářských kroužků

Město Rokycany

 

Město Hrádek

Město Hrádek

 

Obec Dobřív

 

Město Mirošov

 

 

Vodohospodářská společnost Rokycany, s.r.o.