Přihlášení do RIS

Pracovní roční příspěvek pro rok 2018

  • Pro dospělé – muže i ženy - odpracování 10 brigádnických hodin na rybochovných zařízeních a sportovních revírech ve vlastnictví nebo v péči ČRS z. s., MO Rokycany. Pracovní roční příspěvek je možné nahradit finančně. Finanční náhradou se rozumí uhrazení 50,- Kč za každou neodpracovanou hodinu (celkem 500,- Kč). Pracovní roční příspěvek musí být odpracován do 30. 11. 2018, finanční náhrada pracovního ročního příspěvku může být uhrazena až při nákupu povolenky na rok 2019.
  • Pro mládež od 16 do 18 let odpracování 5 brigádnických hodin na rybochovných zařízeních a sportovních revírech ve vlastnictví nebo v péči ČRS z. s., MO Rokycany. Pracovní roční příspěvek je možné nahradit finančně. Finanční náhradou se rozumí uhrazení 50,- Kč za každou neodpracovanou hodinu (celkem 250,- Kč). Pracovní roční příspěvek musí být odpracován do 30. 11. 2018, finanční náhrada pracovního ročního příspěvku může být uhrazena až při nákupu povolenky na rok 2019.
  • Pro děti od začátku školní docházky do 15 let není roční pracovní příspěvek stanoven.

Od ročního pracovního příspěvku jsou osvobozeni členové, kteří dosáhli 65 let věku a držitelé průkazu ZTP a ZTPP.

Kdy a kde mohu odpracovat pracovní příspěvek (brigáda)

V současné době je možno odpracovat pracovní příspěvek na HZ Borek. Kontaktní telefon na hospodáře je +420 602291765.

Děkujeme za podporu činnosti MO a hlavně za podporu dětských rybářských kroužků

Město Rokycany

 

Město Hrádek

Město Hrádek

 

Obec Dobřív

 

Město Mirošov

 

 

Vodohospodářská společnost Rokycany, s.r.o.