Přihlášení do RIS

Ostatní povinnosti členů pro rok 2019

schválené členskou schůzí 17.3.2018

Odevzdání krmiva:

  • 10 kg dospělí
  • 5 kg mládež  
  • 3 kg děti do patnácti let

nebo nahrazení této povinnosti finanční náhradou ve výši 90Kč pro všechny dospělé členy MO, 60Kč pro mládež od 16 do 18 let a 30Kč pro děti do patnácti let. Krmivo musí být odevzdáno do 31. 10. 2019. Přitom krmení určené k okamžité spotřebě jako pečivo a chleba (včetně sušeného) musí být odevzdány do 30. 9. 2019. Finanční náhradu lze uhradit při nákupu povolenky na rok 2020.

Děkujeme za podporu činnosti MO a hlavně za podporu dětských rybářských kroužků

Město Rokycany

 

Město Hrádek

Město Hrádek

 

Obec Dobřív

 

Město Mirošov

 

 

Vodohospodářská společnost Rokycany, s.r.o.