Přihlášení do RIS

Ostatní povinnosti členů MO Rokycany

(schválené členskou schůzí 16. 3. 2019)

Odevzdání krmiva:

·        10 kg dospělí

·          5 kg mládež  

·          3 kg děti do patnácti let

nebo nahrazení této povinnosti finanční náhradou ve výši

100Kč pro všechny dospělé členy MO

60Kč pro mládež od 16 do 18 let 

30Kč pro děti do patnácti let

Krmivo musí být odevzdáno do 31. 10. 2020. Přitom krmení určené k okamžité spotřebě jako pečivo a chleba (včetně sušeného) musí být odevzdány do 30. 9. 2020. Finanční náhradu lze uhradit při nákupu povolenky na rok 2021.

Děkujeme za podporu činnosti MO a hlavně za podporu dětských rybářských kroužků

Město Rokycany

 

Město Hrádek

Město Hrádek

 

Obec Dobřív

 

Město Mirošov

 

 

Vodohospodářská společnost Rokycany, s.r.o.