Přihlášení do RIS

Zahájení prodeje povolenek pro rok 2021

Prodej povolenek na rok 2021 bude zahájen 17. 12. 2020

Prodej povolenek pro členy na rok 2021 je podmíněn:

  • zaplacení pravidelného peněžního příspěvku (členská známka)

  • splnění pracovního ročního příspěvku na rok 2020 (odpracováním stanoveného počtu brigádnických hodin, mělo být splněno do 30. 11. 2020 nebo uhrazením stanovené finanční náhrady)

  • odevzdáním předepsaného množství krmiva za rok 2020 (mělo být splněno do 30. 10. 2020) nebo jeho odpovídající finanční náhradou

Pro členy i nečleny je podmínkou vydání povolenky platný rybářský lístek.

Ceny povolenek pro rok 2021

Výše členského příspěvku pro rok 2021

  • dospělí 500Kč

  • mládež 200Kč

  • děti 100Kč

Členský příspěvek pro rok 2021 jsou členové ČRS, z. s., (dospělí, mládež i děti) povinni uhradit nejpozději do

30. 4. 2021.

Výběr členských příspěvků pro rok 2021 bude zahájen dne 17.12.2020.

Podmínkou vydání členské známky pro rok 2021 je předložení platné členské legitimace člena ČRS, z. s., MO Rokycany, nebo platné členské legitimace vydané jinou MO ČRS, z. s., s potvrzením o ukončení členství v ní.


Děkujeme za podporu činnosti MO a hlavně za podporu dětských rybářských kroužků

Město Rokycany

 

Město Hrádek

Město Hrádek

 

Obec Dobřív

 

Město Mirošov

 

 

Vodohospodářská společnost Rokycany, s.r.o.