Přihlášení do RIS

Mimořádná členská schůze

Mimořádná členská schůze ČRS, z. s.,místní organizace Rokycany se bude konat dne 3. 12. 2022 v Konferenční místnosti, Masarykovo náměstí 80, Rokycany. Prezentace členů od 8:30- 9:00. Začátek schůze od 9:00.

  1. Zahájení - přivítání hostů a členů místní organizace na schůzi;

  2. Seznámení přítomných s navrhovaným programem, jeho případné doplnění nebo pozměnění a schválení programu jednání členské schůze;

  3. Volba mandátové a návrhové komise;

  4. Změny v členských povinnostech vyplývající z usnesení poslední 44.Územní konference a XIX.Republikového sněmu;

  5. Diskuse

  6. Návrh usnesení z mimořádné členské schůze, projednání doplňujících a pozměňujících návrhů a schválení usnesení;

  7. Závěr.

Dne 3. 11. 2022 za výbor ČRS, z. s., MORokycany                                                jednatel – Ing. Alexej Ješenko

Děkujeme za podporu činnosti MO a hlavně za podporu dětských rybářských kroužků

Město Rokycany

 

Město Hrádek

Město Hrádek

 

Obec Dobřív

 

Město Mirošov

 

 

Vodohospodářská společnost Rokycany, s.r.o.