Přihlášení do RIS

Máme nového hospodáře

Pan Karel Šmejkal ze zdravotních důvodů požádal výbor MO o uvolnění z funkce hospodáře místní organizace. 

Výbor ČRS, z. s., MO Rokycany vzal dne 17. 3. 2017 jeho žádost na vědomí a uvolnil jej z výkonu této funkce. 

Pan Karel Šmejkal zůstává do konce volebního období členem výboru.

Vedením hospodářského odboru a výkonem funkce hospodáře MO pro chovné rybníky výbor pověřil pana Jana Ševčíka.

Tel. kontakt  +420 602291765.

Nový hospodář

Děkujeme za podporu činnosti MO a hlavně za podporu dětských rybářských kroužků

Město Rokycany

 

Město Hrádek

Město Hrádek

 

Obec Dobřív

 

Město Mirošov

 

 

Vodohospodářská společnost Rokycany, s.r.o.