Přihlášení do RIS

Konec výlovů v MO Rokycany

Letošní výlovy a nasazování do revírů se pomalu blíží ke svému konci a nastává čas hodnocení letošního hospodářského roku.

 Jedním z posledních rybníků, který rybáři z hospodářského odboru MO Rokycany za přispění členů MO v rámci brigádnické povinnosti a členů rybářské stráže lovili, byl rybník Kofroň. Obsádka byla složena z kapra a lína. Kapr byl spolu s línem dosazen do Boreckého rybníka.

Z výsledků výlovů v letošním roce můžeme být vcelku spokojeni. Co nás nejvíce potěšilo, byla produkce ročka candáta, která byla nejlepší za posledních pár let, co se týká velikosti i množství. Výlovek candáta z rybníku Boreček předčil naše očekávání, kdy kusová hmotnost se pohybovala v rozmezí 70- 100g.

Povedla se i štika, kdy průměr byl 20cm. Produkce kapra a lína se již drží stabilně na dobré úrovni s menšími váhovými odchylkami v důsledku nedostatečného přikrmování, kdy je na vině příliš teplé léto a hrozí nedostatek kyslíku, ale i nedostatek vody v chovných rybnících (v takzvaných nebesákách), kde není zabezpečen stabilní přítok z tekoucích vod.  Do mimopstruhových revírů, které obhospodařujeme, jsme ještě kromě kapra, lína, štiky a candáta, vysadili několik metráků bílé ryby (plotice, perlín, ouklej) a okouna. Do pstruhového revíru jsme v letošním roce vysadili 2200 kusů pstruha obecného a lipana podhorního zajistil územní svaz. Ještě na jaře dosadíme zbylou část násady pstruha, tím si vyčistíme chovné potoky pro další plůdek.

Na příští rok již máme část rybí násady zakomorovanou a věříme, že naši stabilní dodavatelé nám dodají na jaře zbylou část plůdků i násady k zarybnění našich chovných rybníků.

Co nás ale nejvíce trápí, jsou rybožraví predátoři. Již na šesti chovných rybnících jsme zaznamenali velký výskyt pobytových znaků od vydry říční. Na rybochovném zařízení Řádky, i když je areál oplocený nám nadělala v letošním roce docela výrazné škody. Již máme zažádáno o náhradu a čekáme na výsledek. Zde máme problémy i s volavkou, kdy jsme jí napočítali přes třicet pět kusů na jednom hektarovém rybníku. Nově se vydra objevila i na ostatních rybnících. Nezbývá nám než ji monitorovat a zkusit požádat o náhradu. A pak tu máme na Boreckém rybníku bobra. Ten nám neškodí na rybách, ale na technickém zařízení rybníků. Stavbou svých hrází a ucpáváním výpustí dokázal již nejednou připravit horké chvilky při obnovení funkčnosti zařízení a jednou musela být použita těžká technika. A s hrůzou čekáme, čím nás překvapí černí ptáčkové (rozuměj kormorán), až se přestěhují na naše revíry a chovné rybníky.

  

Děkujeme za podporu činnosti MO a hlavně za podporu dětských rybářských kroužků

Město Rokycany

 

Město Hrádek

Město Hrádek

 

Obec Dobřív

 

Město Mirošov

 

 

Vodohospodářská společnost Rokycany, s.r.o.