Přihlášení do RIS

Informace pro držitele povolenek

Držitelům povolenek opravňujících k lovu ryb v roce 2023 připomínáme, že podle platných bližších podmínek platí:

Prodloužení oprávnění lovu ryb až do 10. 1. následujícího roku!

Celoroční územní mimopstruhové i pstruhové povolenky ČRS, z. s., Zpč. ÚS a celosvazové a celorepublikové povolenky opravňují jejich držitele k lovu ryb na revírech ČRS, z. s., Zpč. ÚS, až do 10. 1. 2024. 

Termín vrácení oddílů I (Povolenka k lovu ryb) a II (evidence docházky a úlovků) do 15 dnů po skončení platnosti povolenky se tímto opatřením nemění – musí být vráceny do 15. 1. 2024.

Při vrácení povolenky pozor na uzavření Evidence docházky a úlovků a na správné vyplnění Sumáře úlovků a docházek:

·         V evidenci docházek a úlovků musí být zbývající volné řádky proškrtnuty;

·         Sumář úlovků u územních povolenek musí být řádně vyplněn viz vzor v Rybářském řádu a soupisu revírů

U celosvazových povolenek sumář úlovků nemusí být vyplněn.

Děkujeme za podporu činnosti MO a hlavně za podporu dětských rybářských kroužků

Město Rokycany

 

Město Hrádek

Město Hrádek

 

Obec Dobřív

 

Město Mirošov

 

 

Vodohospodářská společnost Rokycany, s.r.o.