Přihlášení do RIS

Informace pro členy na rok 2024


Pravidelný peněžní příspěvek pro rok 2024:

·         dospělí   700,- Kč

·         mládež   300,- Kč

·         děti         150,- Kč

Pravidelný peněžní příspěvek pro rok 2024 jsou členové ČRS, z. s., (dospělí, mládež i děti) povinni uhradit nejpozději do 30. 4. 2024. 

Výběr členských příspěvků pro rok 2024 bude zahájen dne 18.12.2023

Podmínkou je předložení platné legitimace člena ČRS, z. s., MO Rokycany, nebo členské legitimace vydané jinou MO ČRS, z. s., s potvrzením o ukončení členství v ní. Členské známky nebudou vylepovány, ale bude vydáno potvrzení o zaplacení členského příspěvku.


Jednorázový vstupní peněžní příspěvek (zápisné) pro rok 2024:

·         dospělí   700,- Kč

·         mládež   300,- Kč

·         děti         150,- Kč

Jednorázový vstupní peněžní příspěvek (zápisné) a pravidelný peněžní

příspěvek u dospělých členů a mládeže musí být u nově přijímaných členů zaplaceny před účastí uchazeče na plnění pracovních povinností, nejpozději však do jednoho měsíce po přijetí za člena. U dětí před účastí na činnostech pro děti.

Příspěvek do Fondu SHR pro rok 2024

·         dospělí (muži i ženy) do 65 let jsou povinni při nákupu 1. povolenky na rok 2024 uhradit příspěvek do Fondu SHR ve výši 700,- Kč;

·         dospělí (muži i ženy) od 65 let jsou povinni při nákupu první povolenky pro rok 2024 uhradit příspěvek do Fondu SHR ve výši 350,- Kč;

Pokud v roce 2023 při pracovních činnostech MO odpracoval dospělý do 65 let 10 hodin a dospělí od 65 let 5 hodin příspěvek do Fondu SHR na rok 2024 za něj hradí MO.

 

Pracovní roční příspěvek pro mládež v roce 2024

·         mládež (od 16 do 18 let) – brigády – 5 hodin

Práce probíhají na rybochovných zařízeních a rybářských revírech ve vlastnictví nebo v péči ČRS, z. s., MO Rokycany. Pracovní roční příspěvek je možné nahradit finančně při nákupu povolenky na rok 2025. Finanční náhrada činí:

·         mládež (od 16 do 18 let) 350,- Kč.

Pracovní roční příspěvek a brigáda musí být odpracovány do 30. 11. 2024, neodpracovaný pracovní roční příspěvek a brigáda musí být finančně nahrazeny při nákupu povolenky na rok 2025

Ostatní povinnosti členů

·         Všichni členové jsou povinni odevzdat krmivo takto:

   10 kg dospělí

     5 kg mládež 

     3 kg děti do patnácti let

Neodevzdané krmivo musí být finančně nahrazeno úhradou ve výši:

   100,- Kč   dospělí

   60,- Kč     mládež od 16 do 18 let 

   30,- Kč     děti do patnácti let

Krmivo musí být odevzdáno do 31. 10. 2024. Přitom krmení určené k okamžité spotřebě jako pečivo a chleba (včetně sušeného) musí být odevzdány do 30. 9. 2024. Finanční náhrada neodevzdaného krmiva musí být uhrazena při nákupu povolenky na rok 2025.


Prodej povolenek na rok 2024 začne od 18. 12. 2023

Prodej povolenek pro členy na rok 2024 je podmíněn:

·         U všech kategorií členů zaplacením pravidelného peněžního příspěvku;

·         U dospělých členů uhrazením příspěvku do Fondu SHR na rok 2024 ve výši stanovené pro příslušnou věkovou skupinu, nebo odpracováním počtu hodin stanoveného pro příslušnou věkovou skupinu v roce 2023 na základě něhož příspěvek do Fondu SHR pro rok 2024 za něj hradí MO.

·         U mládeže odpracování pracovního ročního příspěvku za rok 2023 (mělo být splněno do 30. 11. 2023) nebo uhrazením finanční náhrady za neodpracovaný pracovní roční příspěvek za rok 2023 ve výši 350,- Kč

·         U všech kategorií členů odevzdáním předepsaného množství krmiva za rok 2023 (mělo být splněno do 30. 10. 2023) nebo jeho odpovídající finanční náhradou.

Pro všechny (členy i nečleny) je podmínkou vydání povolenky platný rybářský lístek.

Ceny povolenek pro rok 2024Děkujeme za podporu činnosti MO a hlavně za podporu dětských rybářských kroužků

Město Rokycany

 

Město Hrádek

Město Hrádek

 

Obec Dobřív

 

Město Mirošov

 

 

Vodohospodářská společnost Rokycany, s.r.o.