Přihlášení do RIS

Informace pro členy na rok 2023

Výběr členských příspěvků, prodej povolenek a plnění pracovní povinnosti v roce 2023

Pravidelný peněžní příspěvek pro rok 2023 je:

 • dospělí 700,- Kč
 • mládež 300,- Kč
 • děti  150,- Kč

Pravidelný peněžní příspěvek pro rok 2023 jsou členové ČRS, z. s., (dospělí, mládež i děti) povinni uhradit nejpozději do 30. 4. 2023

Výběr členských příspěvků pro rok 2023 bude zahájen dne 15.12.2022

Podmínkou vydání členské známky pro rok 2023 je předložení platné členské legitimace člena ČRS, z. s., MO Rokycany, nebo platné členské legitimace vydané jinou MO ČRS, z. s., s potvrzením o ukončení členství v ní.

Jednorázový vstupní peněžní příspěvek (zápisné) pro rok 2023 je:

 • dospělí 700,- Kč
 • mládež 300,- Kč
 • děti 150,- Kč

U nově přijímaných členů musí být zaplacen před účastí dospělého uchazeče a uchazeče z řad mládeže na plnění pracovních povinností.

U dětí před účastí na činnostech pro děti.

 

Pracovní roční příspěvek a brigády pro rok 2023

 • dospělí (muži i ženy) – pracovní roční příspěvek - 10 hodin
 • mládež (od 16 do 18 let) – brigády – 5 hodin

Práce probíhají na rybochovných zařízeních a rybářských revírech ve vlastnictví nebo v péči ČRS, z. s., MO Rokycany. Pracovní roční příspěvek a brigádu je možné nahradit finančně. Finanční náhrada činí:

 • pro dospělé 700,- Kč,
 • mládež (od 16 do 18 let) 350,- Kč.

Pracovní roční příspěvek a brigáda musí být odpracovány do 30. 11. 2023, neodpracovaný pracovní roční příspěvek a brigáda musí být finančně nahrazeny při nákupu povolenky na rok 2024.

 • Od pracovního ročního příspěvku jsou osvobozeni držitelé průkazu ZTP a ZTPP a členové ve věku nad 65 let.

Ostatní povinnosti členů

 • Členové ve věku nad 65 jsou při nákupu první povolenky v daném roce povinni uhradit polovinu ceny známky SHR, to je 350,- Kč.
 • Všichni členové jsou povinni odevzdat krmivo takto:
 • 10 kg dospělí
 • 5 kg mládež 
 • 3 kg děti do patnácti let

Neodevzdané krmivo musí být finančně nahrazeno úhradou ve výši:

 • 100Kč dospělí
 • 60Kč mládež od 16 do 18 let 
 • 30Kč děti do patnácti let

Krmivo musí být odevzdáno do 31. 10. 2023. Přitom krmení určené k okamžité spotřebě jako pečivo a chleba (včetně sušeného) musí být odevzdány do 30. 9. 2023. Finanční náhrada neodevzdaného krmiva musí být uhrazena při nákupu povolenky na rok 2024.

Prodej povolenek na rok 2023 začne od 15. 12. 2022

Prodej povolenek pro členy na rok 2023 je podmíněn:

 • zaplacením pravidelného peněžního příspěvku (členská známka)
 • splněním pracovního ročního příspěvku a brigády na rok 2022 (mělo být splněno do 30. 11. 2022) nebo uhrazením finanční náhrady ve výši stanovené mimořádnou členskou schůzí 3.12.2022.
 • u členů nad 65 let uhrazením poloviny ceny známky SHR – to je 350,- Kč
 • odevzdáním předepsaného množství krmiva za rok 2022 (mělo být splněno do 30. 10. 2022) nebo jeho odpovídající finanční náhradou.

Pro členy i nečleny je podmínkou vydání povolenky platný rybářský lístek.

Ceny povolenek pro rok 2023 naleznete na webových stránkách  Západočeského územního svazu- www.crsplzen.cz

Děkujeme za podporu činnosti MO a hlavně za podporu dětských rybářských kroužků

Město Rokycany

 

Město Hrádek

Město Hrádek

 

Obec Dobřív

 

Město Mirošov

 

 

Vodohospodářská společnost Rokycany, s.r.o.