Přihlášení do RIS

Rybáři, kteří si zakoupili celosvazovou povolenku k lovu ryb platnou na rok 2022, nemusí vyplňovat oddíl II. povolenky k lovu – Sumář úlovků a docházek. Statistika se bude provádět z denních záznamů.

U držitelů územních povolenek stále platí, že oddíl II. povolenky k lovu – Sumář úlovků a docházek – je nutno vyplnit celý, včetně součtu docházek na jednotlivé revíry. Metodický pokyn pro vyplnění naleznete na konci každého soupisu rybářských revírů.

Děkujeme za podporu činnosti MO a hlavně za podporu dětských rybářských kroužků

Město Rokycany

 

Město Hrádek

Město Hrádek

 

Obec Dobřív

 

Město Mirošov

 

 

Vodohospodářská společnost Rokycany, s.r.o.