Přihlášení do RIS

Dětský rybářský kroužek  Osek

Kdy:  20. září 2017 od 16:00 hodin; 
Kde: u rybníku na návsi v Oseku

Sekce: 
základní  -  pro děti ve věku od začátku školní docházky do 15 let, které nejsou členy ČRS a podali si přihlášku nejpozději v den zahájení kroužku

pro pokročilé -  pro děti ve věku od začátku školní docházky do 17 let, které jsou členy ČRS MO Rokycany a mají zájem pokračovat v činnosti v kroužku. 

Podmínkou přijetí zájemců do obou sekcí kroužku je souhlas rodičů nebo jiného zákonného zástupce. Přihlášky jsou k dispozici v kanceláři ČRS MO Rokycany nebo na webové adrese www.crsro.zde.cz. Přihlášky lze podat v úředních dnech v kanceláři MO nebo v den zahájení kroužku u vedoucího kroužku. 
Všechny podrobnosti související s členstvím v rybářském kroužku a jeho činností budou zájemcům sděleny na zahajovací schůzce dne 20. 9. 2017.

Vedoucí kroužku: pan Zdeněk Mošna – kontakt 607 242 452  

Děkujeme za podporu činnosti MO a hlavně za podporu dětských rybářských kroužků

Město Rokycany

 

Město Hrádek

Město Hrádek

 

Obec Dobřív

 

Město Mirošov

 

 

Vodohospodářská společnost Rokycany, s.r.o.