Přihlášení do RIS

Členská schůze MO Rokycany

ČRS, z. s., místní organizace Rokycany zve všechny své členy na členskou schůzi, která se koná dne 12. září 2020 v restauraci Na Střelnici,ul. Míru. 24, Rokycany. Prezentace od 8.30 - 9.00. Začátek členské schůze od 9.00.

Program členské schůze

 

 1. Zahájení - přivítání hostů a členů místní organizace na schůzi;
 2. Uctění památky zesnulých;
 3. Seznámení přítomných s navrhovaným programem, jeho případné doplnění nebo pozměnění a schválení programu jednání členské schůze;
 4. Volba mandátové a návrhové komise;
 5. Kontrola usnesení z členské schůze 16. 3. 2019;
 6. Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za uplynulé období;
 7. Roční účetní uzávěrka za rok 2019;
 8. Zpráva dozorčí komise;
 9. Plán činnosti na rok 2020;
 10. Rozpočet na rok 2020;
 11. Zpráva mandátové komise;
 12. Ocenění členů MO – předání odměn
 13. Diskuse: vystoupení hostů; diskuse členů MO;
 14. Projednání návrhu usnesení z členské schůze, doplňujících a pozměňujících návrhů a schválení usnesení;
 15. Závěr

  Za výbor ČRS, z. s., MO                                           

jednatel – Ing. Alexej Jenko
Rybarsky_listek.jpg

Zkoušky rybářský lístek jaro 2022

  Termíny na zkoušky uchazečů o první rybářský lístek jaro 2022

  Více


  Akce_prvni_povolenka_zdarma_2020.png

  První povolenka pro děti zdarma

  Již od roku 2014 podporuje Západočeský územní svaz ČRS zájem dětí o rybaření poskytnutím první povolenky k lovu ryb zdarma. Tato akce pokračuje i v roce 2022.

  Více


  Rybarsky_listek.jpg

  Odevzdání povolenky

  Upozorňujeme všechny rybáře na povinnost vrátit do 15. ledna 2022 řádně vyplněný oddíl II. povolenky k lovu za rok 2021, a to místní organizaci, která povolenku vydala. 

  Více

  Děkujeme za podporu činnosti MO a hlavně za podporu dětských rybářských kroužků

  Město Rokycany

   

  Město Hrádek

  Město Hrádek

   

  Obec Dobřív

   

  Město Mirošov

   

   

  Vodohospodářská společnost Rokycany, s.r.o.