Přihlášení do RIS

Členská schůze MO Rokycany 2018

Program členské schůze  

 • Zahájení - přivítání hostů a členů místní organizace na schůzi.
 • Uctění památky zesnulých.
 • Seznámení přítomných s navrhovaným programem, jeho případné doplnění nebo pozměnění a schválení programu jednání členské schůze.
 • Volba mandátové, volební a návrhové komise.
 • Kontrola usnesení z členské schůze 18. 3. 2017.
 • Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za uplynulé období.
 • Roční účetní uzávěrka za rok 2017.
 • Zpráva dozorčí komise.
 • Plán činnosti na rok 2018.
 • Rozpočet na rok 2018.
 • Zpráva mandátové komise.
 • Volby členů výboru, dozorčí komise MO a volba delegátů na územní konferenci a Republikový sněm.
 • Ocenění členů MO – předání odměn.
 • Diskuse:
  • vystoupení hostů,
  • diskuse členů MO,
 • Projednání návrhu usnesení z členské schůze, doplňujících a pozměňujících návrhů a schválení usnesení.
 • Závěr.                                     

       jednatel – Ing. Alexej Ješenko

Děkujeme za podporu činnosti MO a hlavně za podporu dětských rybářských kroužků

Město Rokycany

 

Město Hrádek

Město Hrádek

 

Obec Dobřív

 

Město Mirošov

 

 

Vodohospodářská společnost Rokycany, s.r.o.