Přihlášení do RIS

Členská schůze 2024

clenska_schuze_2021_11_1.jpg

Program členské schůze 

 

1)      Zahájení  - přivítání hostů a členů místní organizace na schůzi;

2)      Uctění památky zesnulých;

3)      Seznámení přítomných s navrhovaným programem, jeho případné doplnění nebo pozměnění a schválení programu jednání členské schůze;

4)      Volba mandátové a návrhové komise;

5)      Kontrola usnesení z poslední členské schůze;

6)      Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za uplynulé období;

7)      Zpráva dozorčí komise;

8)      Plán činnosti na rok 2024;

9)      Rozpočet na rok 2024;

10)  Zpráva mandátové komise;

11)  Ocenění členů MO – předání odměn

12)  Diskuse:

a)      vystoupení hostů;

b)      diskuse členů MO;

13)  Projednání návrhu usnesení z členské schůze, doplňujících a pozměňujících návrhů a schválení usnesení;

14)  Závěr.

 

 

 

Dne 21. 1. 2024 za výbor ČRS, z. s., MO Rokycany                                               Ing. Alexej Ješenko – jednatel

Děkujeme za podporu činnosti MO a hlavně za podporu dětských rybářských kroužků

Město Rokycany

 

Město Hrádek

Město Hrádek

 

Obec Dobřív

 

Město Mirošov

 

 

Vodohospodářská společnost Rokycany, s.r.o.