Přihlášení do RIS

Borecký rybník ( 431015 Klabavka 3)

Mapa stabilní katastr Borek 1838

Borecký rybník je prastará vodní nádrž o rozloze 16 hektaru. 

Pochází pravděpodobně ze 14. století. Tehdy dal totiž arcibiskup Arnošt z Pardubic založit v okolí Rokycan mnoho rybníku. Je vysoce pravděpodobné, že mezi nimi byla i tato vodní nádrž. V arcibiskupském urbáři z konce 14. století se každopádně uvádí, že les Žďár u Borku a rybník mají svého strážce. Na katastrální mapě z roku 1838 zachycen pod jménem „Velký rybník“.

Za První republiky se na Boreckém rybníku konaly benátské noci a vodní plocha také sloužila pro různé sportovní aktivity. Veslařský klub Borek zde fungoval už od roku 1910.  V té době však už rybník příliš nevynikal kvalitou vody, proti proudu Boreckého potoka se totiž nacházely průmyslové podniky. 

V lednu 1929 městská rada souhlasila s tím, že Veslařskému klubu Borek se pronajme Borecký rybník ke koupání a plavbě loděk. Ani pak se ale rybník nestal městským koupalištěm, to vyrostlo přímo v Rokycanech, na Boreckém potoce pod Husovými sady. Poté si rybník pronajal Rybářský klub. Do roku 1948 byl rybník v pronájmu statkáře Františka Krafta z Rokycan. 

V poválečném období prožil rybník vleklou stagnaci, spojenou se zanedbáváním údržby. Od roku 1948 až do počátku 21. století nebyl rybník čištěn. V červnu 1959 se začala opravovat hráz. Současně s rekonstrukcí hráze bylo opravováno stavidlo i lávka. 

V roce 1960 se díky připojení Borku k obci Rokycany stal rybník i katastrálně součástí města. Objevily se mnohé úvahy o jeho budoucím využití.  Počátkem 60. let 20. století se opakovaně uvažovalo o vytvoření rekreačního střediska u Boreckého rybníka, k čemuž však nakonec nedošlo. Také bylo zvažováno, že by u Boreckého rybníka vyrostla úpravna vody, odkud by se zásobovaly pitnou i užitkovou vodou průmyslové podniky v Rokycanech i rokycanská nemocnice. Takové využití vodní nádrže by však znemožňovalo jakékoliv rekreační aktivity. 

Po roce 1989 už byl technický stav rybníku alarmující. Například výpustní zařízení na hrázi bylo natolik korodované, že rybník nebylo možné vypouštět a tudíž ani čistit. Přitom na dně byla asi 1,5 – 3 metrová vrstva bahna. 

Až počátkem 21. století se potíže s rybníkem vyhrotily takřka katastrofickým způsobem. V srpnu 2002 byl rybník těžce poškozen povodní, která tehdy postihla velkou část České republiky. Z hráze se částečné sesula půda, pak se objevila trhlina a byl vyhlášen havarijní stav. Po analýze situace město rozhodl Borecký rybník postupně vypustit. Konečné vypuštění provedli členové Českého rybářského svazu ve dnech 31. srpna a 1.zárí 2002. Vodní plocha, která byla po stovky let součástí panoramatu obce, zmizela. 

Nejdříve byla opravena hráz. V roce 2003 zadalo odbahňování. Nejprve se nechalo bahno vyschnout, aby bylo možné jej později vybagrovat a dočasné uložit na neobdělávané pozemky nedaleko rybníka. Poté byl vyhlouben odvodňovací kanál napříč vypuštěným rybníkem. 

Koncem května 2006 se Borecký rybník neplánovaně a za velmi dramatických okolností naplnil. V noci z 27. na 28.kvetna 2006 totiž město postihly další záplavy. Rozvodnil se i Borecký potok, který mnohonásobné zvýšil svůj průtok. V 7:32 hodin ráno byl již rybník zcela zaplněn a voda začala nekontrolovatelně přetékat přes přeliv.

Po dlouhých šesti letech se dočkali obyvatelé části města Rokycany Borek ukončení prací na odbahnění rybníka. Nejprve byla v roce 2007 dokončena oprava hráze rybníka, v roce 2008 byly zahájeny práce na odbahnění. V roce 2009 byl rybník znovu napuštěn.

Zdroj: https://www.geocaching.com/geocache/GC26P0K_borecky-rybnik?guid=25abf273-cba4-4e40-b895-ac1a6c93bafe

Děkujeme za podporu činnosti MO a hlavně za podporu dětských rybářských kroužků

Město Rokycany

 

Město Hrádek

Město Hrádek

 

Obec Dobřív

 

Město Mirošov

 

 

Vodohospodářská společnost Rokycany, s.r.o.